Rada Rodziców - Zespół Szkół Samochodowych im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte (Technikum nr 12, Branżowa Szkoła I stopnia nr 12)

Zespół Szkół Samochodowych
im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte
w Gdańsku

Przewodnicząca - Magdalena Tomczak

Zastępca Przewodniczącej - Sandra Dygowska
Skarbnik - Marta Zacharczyk
Sekretarz - Marta Zacharczyk
Członkowie: Adam Henig, Izabela Lejkowska, Katarzyna Wińska, Marta Siemińska, Wojciech Walczak, Magdalena Drankiewicz

Komisja Rewizyjna: Diana Zakrzewska, Agnieszka Pstyga, Janusz Sender, Andrzej Brzeski


NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W GDAŃSKU

Santander Consumer Bank S.A.
ul. 1 Maja 7
54 1500 1706 1217 0006 9507 0000
NIP 583 27 33 508
rr.jpg

powrót do góry