Rada Rodziców - Zespół Szkół Samochodowych im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte (Technikum nr 12, Branżowa Szkoła I stopnia nr 12)

Zespół Szkół Samochodowych
im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte
w Gdańsku

Przewodniczący - Karol Sienica
Z-ca przewodniczącego - Małgorzata Karczewska
Sekretarz Anna Kamrowska
Skarbnik Dariusz Tomczyk

e-mail: rada.rodzicow@zss.gda.pl


NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W GDAŃSKU

Santander Consumer Bank S.A.
ul. 1 Maja 7
54 1500 1706 1217 0006 9507 0000
NIP 583 27 33 508
rr.jpg

powrót do góry