Grafik pracy pedagoga i psychologa szkolnego
w dniach 27.01.- 11.02.2022 r.

 Pedagog M. Czerniawska

 Psycholog K. Mazur

27 stycznia

Stacjonarnie 8.30-13.30

-

28 stycznia

On line 8.30-12.30

stacjonarnie 12.30-16.00

31 stycznia

Stacjonarnie 8.30-12.30

-

1 lutego

Stacjonarnie 11.00-14.00

On line 8.00-11.30

2 lutego

On line 10.00-16.00

Stacjonarnie 8.00-11.30

3 lutego

Stacjonarnie 8.30- 13.30

-

4 lutego

Stacjonarnie 8.30- 12.30

On line 12.30-16.00

7 lutego

On line 8.30- 12.30

Stacjonarnie 11.00-17.00

8 lutego

Stacjonarnie 11.00- 14.00

On line 8.00-11.30

9 lutego

On line 10.00- 16.00

Stacjonarnie 8.00-11.30

10 lutego

Stacjonarnie 8.30- 13.30

-

11 lutego

On line 8.30- 12.30

-