Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej - Zespół Szkół Samochodowych im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte (Technikum nr 12, Branżowa Szkoła I stopnia nr 12)

Zespół Szkół Samochodowych
im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte
w Gdańsku

Polska Izba Motoryzacji od 1 września 2018 roku realizuje projekt "Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej" w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W styczniu 2019 Zespół Szkół Samochodowych rozpoczął współpracę z Polską Izbą Motoryzacji w obszarze realizacji celów projektu.

Szkolnym oraz wojewódzkim koordynatorem jest mgr Sławomir Bochniak.

Strona internetowa o projekcie

powrót do góry