Harmonogram uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego - 2021/2022

1 września 2021 roku

1. Klasy pierwsze Technikum nr 12 – o godz. 10:30 apel oraz spotkanie z kadrą kierowniczą oraz wychowawcami i opiekunami warsztatowymi w sali gimnastycznej. Po spotkaniu wspólnym odbędą się spotkania poszczególnych klas z wychowawcami w salach:

- klasa IATS (Anna Rożek) – sala 312

- klasa IBTS (Michał Sosler) – sala 104

- klasa ITM (Krzysztof Finster) – sala 103

2. Klasy pierwsze BS I stopnia nr 12 – o godz. 12:00 apel oraz spotkanie z kadrą kierowniczą oraz wychowawcami i opiekunami warsztatowymi w sali gimnastycznej. Po spotkaniu wspólnym odbędą się spotkania poszczególnych klas z wychowawcami w salach:

- klasa 1a (Ewa Galuchowska – Karpus) – sala 209

- klasa 1e (Marek Bober) – pracownia

- klasa 1bl (Jarosław Rydzewski) – sala 100

- klasa 1mk (zast. Edyta Zgiet - Mazur) – sala 205

3. Klasy starsze – spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach o godz. 900.

IIATS 312

IIBTS 309

IITM 305

IIIGA 303

IIIGB 103

IIIGTM W43

IIIPA 104

IIIPB 205

IIIPTM czytelnia

IVATS 105

IVBT 100

2m 200

2b/l stołówka w warsztatach szkolnych

2e 209

2km pracownia

2mt strzelnica

3Gm 207

3Ge 202

3Gkm 307

3Gmb W8

3Pm 300

3Pe 101

3Pkm 104 godz. 11.00

3Pmb 108