Sportowe Talenty - Zespół Szkół Samochodowych im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte (Technikum nr 12, Branżowa Szkoła I stopnia nr 12)

Zespół Szkół Samochodowych
im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte
w Gdańsku

logo_sportowe_talenty.png

Szanowni Państwo

Rodzice uczniów niepełnoletnich oraz  pełnoletni uczniowie

 

Z początkiem roku szkolnego 2023/24 ruszył program „Sportowe Talenty”, realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Zgodnie z założeniami, głównym celem programu jest uzyskanie kompleksowej diagnozy kondycji fizycznej polskich dzieci i młodzieży, a ponadto odkrywanie wśród uczniów sportowych talentów, zachęcanie ich do podejmowania różnorodnej aktywności fizycznej oraz promocja sportu wśród dzieci i młodzieży.

W ramach tego programu, w marcu i kwietniu we wszystkich szkołach prowadzone będą próby sprawności dla dzieci i młodzieży.

Wśród testów, które będą przeprowadzane znalazły się:

  • bieg 10x5 m – jako pomiar przejawiania się zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych wykorzystujących przemiany beztlenowe-kwasomlekowe.
  • beep–test – 20-sto metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany wg protokołu dla testu Eurofit – jako pomiar zdolności wytrzymałościowych (w biegu).
  • podpór leżąc przodem na przedramionach, plank („deska”) – jako pomiar zdolności siłowo-wytrzymałościowych (całego ciała).
  • skok w dal z miejsca – jako pomiar przejawiania się zdolności siłowo-szybkościowo-koordynacyjnych wykorzystujących przemiany beztlenowe-niekwasomlekowe.

Wyniki przeprowadzanych testów sprawnościowych nie będą mieć wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne.

W ramach realizacji programu,  szkoły zostały zobowiązane do wprowadzenia wyników testów do ewidencji „Sportowe talenty”. Do bazy danych wprowadzana jest również informacja dotycząca masy ciała i wzrostu ucznia (prosimy rodziców oraz pełnoletnich uczniów i uczennice o przygotowanie tych danych).

Nauczyciele wychowania fizycznego podczas lekcji będą wyjaśniali uczniom wszelkie sprawy dotyczące wykonania prób, pomiarów, itp., Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są również na stronie https://sportowetalenty.gov.pl/

 

W związku z powyższym poniżej przekazujemy klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów w ramach realizacji programu „Sportowe talenty”.

powrót do góry