W załączniku poniżej harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.