W załączniku poniżej harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.