2018npmg.jpg

mgr ALINA BARSOWSKA-SOŁOBODOWSKA

 • 2018
  Wicedyrektor mgr Alina Barsowska-Sołobodowska uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i działania na rzecz gdańskiej oświaty.
 • 2009
  Wicedyrektor mgr Alina Barsowska-Sołobodowska została odznaczona Brązowym Medalem za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju - najwyższym wyróżnieniem dla działaczy społecznych i osób, które przyczyniły się do rozwoju Ligii Obrony Kraju.
2020.jpg

mgr KATARZYNA BARTEL

 • 2023
  Wicedyrektor mgr Katarzyna Bartel uhonorowana Odznaką Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony Dla Zdrowia Narodu - polskim resortowym odznaczeniem nadawanym przez Ministra Zdrowia honorowym dawcom krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników.
 • 2020
  Nauczycielka mgr Katarzyna Bartel uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i działania na rzecz gdańskiej oświaty.
2019_skz.jpg.jpg

mgr SŁAWOMIR BOCHNIAK

 • 2022
  Prezes KHDK PCK przy ZSS w Gdańsku mgr Sławomir Bochniak został uhonorowany Odznaką Honorową PCK III stopnia - polskim odznaczeniem cywilnym ustanowionym w 1927, stanowiące zaszczytne wyróżnienie za zasługi w realizacji humanitarnych celów Polskiego Czerwonego Krzyża. Nadawane przez Kapitułę Odznaki Honorowej PCK.
 • 2019
  Zastępca kierownika warsztatów, prezes KHDK PCK przy ZSS w Gdańsku mgr Sławomir Bochniak odznaczony za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi - odznaczeniem państwowym nadawanym przez Prezydenta RP. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.
 • 2017
  Prezes KHDK PCK przy ZSS w Gdańsku mgr Sławomir Bochniak został uhonorowany Odznaką Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony Dla Zdrowia Narodu - polskim resortowym odznaczeniem nadawanym przez Ministra Zdrowia honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.
 • 2016
  Prezes KHDK PCK przy ZSS w Gdańsku mgr Sławomir Bochniak został uhonorowany Odznaką Honorową PCK IV stopnia - polskim odznaczeniem cywilnym ustanowionym w 1927, stanowiące zaszczytne wyróżnienie za zasługi w realizacji humanitarnych celów Polskiego Czerwonego Krzyża. Nadawane przez Kapitułę Odznaki Honorowej PCK.
 • 2015
  Nauczyciel mgr Sławomir Bochniak uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i działania na rzecz gdańskiej oświaty.
2019ken.jpg

mgr inż. JACEK CICHOWLAS

 • 2021
  Kierownik warsztatów mgr inż. Jacek Cichowlas uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i działania na rzecz gdańskiej oświaty.
 • 2019
  Kierownik warsztatów mgr inż. Jacek Cichowlas odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej - odznaczeniem resortowym nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
2015_bkz.jpg

mgr BARBARA DEMBEK-BOCHNIAK

 • 2020
  Nauczycielka mgr Barbara Dembek-Bochniak uhonorowana Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej - w dowód uznania za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty.
 • 2019
  Nauczycielka mgr Barbara Dembek-Bochniak otrzymała tytuł honorowy Profesor Oświaty. Tytuł ten jest przyznawany nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi, dzielili się wiedzą i  doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy. Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.
 • 2018
  Nauczycielka mgr Barbara Dembek-Bochniak wyróżniona Odznaką honorową "Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia"  nadawaną przez Ministra Zdrowia w uznaniu osiągnięć w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej.
 • 2017
  Nauczycielka mgr Barbara Dembek-Bochniak uhonorowana Nagrodą Pomorskiego Kuratora Oświaty - w dowód uznania za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz pomorskiej oświaty.
 • 2015
  Nauczycielka mgr Barbara Dembek-Bochniak odznaczona za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty Brązowym Krzyżem Zasługi - odznaczeniem państwowym nadawanym przez Prezydenta RP. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.
 • 2015
  Nauczycielka mgr Barbara Dembek-Bochniak, wieloletnia opiekunka Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem "Młoda Krew Ratuje Życie", uhonorowana Odznaką Honorową PCK IV stopnia - polskim odznaczeniem cywilnym ustanowionym w 1927, stanowiące zaszczytne wyróżnienie za zasługi w realizacji humanitarnych celów Polskiego Czerwonego Krzyża. Nadawane przez Kapitułę Odznaki Honorowej PCK.
 • 2013
  Nauczycielka mgr Barbara Dembek-Bochniak odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej - odznaczeniem resortowym nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
 • 2010
  Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę - polskim odznaczeniem cywilnym z okresu II Rzeczypospolitej, nadawanym za pracę w służbie państwowej, przywróconym do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku. Medal ten nadaje Prezydent RP.

2018kooop.jpg

mgr KRZYSZTOF ZBIGNIEW JĘDRZEJCZAK

 • 2018
  Emerytowany nauczyciel Krzysztof Zbigniew Jędrzejczyk decyzją Prezydenta RP odznaczony za wybitne zasługi w działalności społecznej i związkowej, za popularyzowanie wiedzy o najnowszej historii Polski Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Order Odrodzenia Polski to drugie pod względem starszeństwa polskie państwowe odznaczenie cywilne. Order dzieli się na pięć klas, z których czwartą stanowi Krzyż Oficerski.
2017_ken.jpg

mgr inż. JAN KULDANEK

 • 2017
  Nauczyciel mgr Jan Kuldanek odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej - odznaczeniem resortowym nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
2016_ken.jpg

mgr inż. PIOTR MIELKE

 • 2016
  Nauczyciel mgr inż. Piotr Mielke odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej - odznaczeniem resortowym nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
2018ken.jpg

mgr inż. IWONA ORŁOWSKA

 • 2019
  Wicedyrektor mgr inż. Iwona Orłowska uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i działania na rzecz gdańskiej oświaty.
 • 2018
  Wicedyrektor mgr inż. Iwona Orłowska odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej - odznaczeniem resortowym nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
2019pko.jpg

mgr ANNA ROŻEK

 • 2019
  Nauczycielka mgr Anna Rożek uhonorowana Nagrodą Pomorskiego Kuratora Oświaty - w dowód uznania za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz pomorskiej oświaty.
2022_gr.jpg

mgr inż. GRZEGORZ RYNKIEWICZ

 • 2022
  Nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, instruktor nauki jazdy mgr inż. Grzegorz Rynkiewicz został uhonorowany Odznaką Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony Dla Zdrowia Narodu - polskim resortowym odznaczeniem nadawanym przez Ministra Zdrowia honorowym dawcom krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników.
2015_ken.jpg

mgr inż. MIROSŁAW SREBERSKI

 • 2018
  Dyrektor ZSS mgr inż. Mirosław Sreberski uhonorowany Odznaką Honorową PCK IV stopnia - polskim odznaczeniem cywilnym ustanowionym w 1927, stanowiące zaszczytne wyróżnienie za zasługi w realizacji humanitarnych celów Polskiego Czerwonego Krzyża. Nadawane przez Kapitułę Odznaki Honorowej PCK.
 • 2017
  Dyrektor ZSS mgr inż. Mirosław Sreberski uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i działania na rzecz gdańskiej oświaty.
 • 2015
  Dyrektor ZSS mgr inż. Mirosław Sreberski odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej - odznaczeniem resortowym nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
 • 2008
  Dyrektor mgr inż. Mirosław Sreberski odznaczony Brązowym Medalem "Za zasługi dla obronności kraju" - polskim odznaczeniem wojskowym, nadawanym przez Ministra Obrony Narodowej osobom, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju.
2008pko.jpg

mgr JERZY SZURDAK

 • 2019
  Nauczyciel mgr Jerzy Szurdak odznaczony medalem "Pro Patria" - polskim resortowym odznaczeniem cywilnym, przyznawanym przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanychw w dowód uznania za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 
 • 2008
  Nauczyciel mgr Jerzy Szurdak uhonorowany Nagrodą Pomorskiego Kuratora Oświaty - w dowód uznania za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz pomorskiej oświaty.