Dane kontaktowe lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci


Nasza szkoła zapewnia wszechstronną pomoc psychologiczno-pedagogiczną skierowaną do Młodzieży i Rodziców zarówno w szkole jak i w placówkach pozaszkolnych. Oferujemy formy pomocy:


° rozmowę z pedagogiem szkolnym - gabinet 203

poniedziałek 8:30 - 12:30
wtorek 11:00 - 14:00
środa 10:00 - 16:00
czwartek 8:30 – 13:30
piątek 8:30 - 12:30

° rozmowę z psychologiem szkolnym - gabinet 203

poniedziałek 11:00 - 17:00
wtorek 8:00 - 11:30
środa 8:00 - 11:30
piątek 12:30 - 16:00


° rozmowę z członkami powołanego przez dyrektora ZSS w Gdańsku Zespołu Kryzysowego.


PROFIL-MED Medycyna Szkolna w Gdańsku

Pielęgniarka / higienistka

poniedziałek 8:00 - 15:35
wtorek 7:30 - 15:05
środa 7:30 - 15:05
czwartek 7:30 - 15:05
piątek 7:30 - 15:05


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 6
ul. Lenartowicza 21; 80-704 Gdańsk
tel./fax 58 3011815; 502712360
poradnianr6gdansk.pl/
poradnianr6@wp.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
ul. Powstańców Warszawskich 25; 80-152 Gdańsk
tel. 58 342 31 50, fax. 58 342 31 51
www.mopr.gda.pl/

Gdańskie Centrum Profilaktyki i Uzależnień
ul. Dyrekcyjna 5; 80-852 Gdańsk
tel. 58 320 02 56, fax 58 320 02 56 w. 40
www.gcpu.pl/
biuro@gcpu.pl

Fundacja "Pomorski Dom Nadziei"
ul. Rzączyńskiego 1b/18, 80-041 Gdańsk
58 306 75 36, 504 248 350, 58 742 24 65
Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny Fundacji "Pomorski Dom Nadziei"
80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 73, pok. 118
58 746 38 90
www.domnadziei.net.pl
domnadziei@argo.pl

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.
ul. Smoluchowskiego 18; 80-214 Gdańsk
58 341 40 41 w. 209 i 218
Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Przychodni Ambulatoryjnej Szpitala, budynek "G", wejście nr 2
poniedziałki i czwartki 16:00-20:00
www.pcchz.pl/

Krajowe Centrum ds AIDS
ul. Samsonowska 1; 02-829 Warszawa
tel.: 22 331 77 77, fax: 22 331 77 76
www.aids.gov.pl/
aids@aids.gov.pl

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Gdańsku
ul. Srebrniki 9; 80-282 Gdańsk
58 302 04 42, 58 302 63 89
monar.org
gdanskporadnia@monar.org

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależniania w Gdańsku
ul. Zakopiańska 37; 80-142 Gdańsk (wejście od ul. Kartuskiej 57)
tel. 58 301 51 32, fax 58 683 51 29
www.wotuw.gdansk.pl/
sekretariat@wotu.pl
terapia: e.stolc@wotu.pl

Centrum Interwencji Kryzysowej PCK
pl. Ks. Gustkowicza 13; 80-543 Gdańsk Nowy Port
58 511 01 21, 58 511 01 22
www.interwencjakryzysowa.pl/
centrum@cik.sos.pl

Fundacja Nagle Sami; Fundacja Hospicyjna
ul. Chodowieckiego 10; 80-208 Gdańsk;
tel. 800 111 123;
www.tumbopomaga.pl/

Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS
Od poniedziałku 9:00 do soboty 21:00 całodobowo ( z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych)
infolinia: 801 888 448
z zagranicy: +48 22 692 82 26

Antynarkotykowa Poradnia Internetowa
www.narkomania.org.pl/

Telefony zaufania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia
www.psychologia.edu.pl/linki-menu/68-telefony-zaufania.html
Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej zaprasza do skorzystania z ich bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie. Więcej szczegółów na ulotce TUTAJ.


Konferencja na temat handlu ludźmi
28 września 2017 roku w Centrum Nauki Experyment w Gdyni reprezentowałam ZSS na konferencji na temat handlu ludźmi zorganizowanej w ramach zadań Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi działającym przy Wojewodzie Pomorskim.
Handel ludźmi uznawany jest za współczesną formę niewolnictwa. Zgodnie z polskim prawem jest zbrodnią, polegającą na wykorzystaniu drugiego człowieka, w szczególności do: pracy przymusowej, w żebractwie, w prostytucji, pornografii i innych formach seks-biznesu, w niewolnictwie domowym, do popełniania przestępstw, do pobierania narządów i tkanek. W celu wykorzystania sprawcy werbują, transportują, przekazują i przetrzymują swoje ofiary, stosując wobec nich przemoc i groźby, uprowadzenie, podstęp, oszustwo, nadużywając stosunku zależności, wykorzystując ich krytyczne położenie, a także wręczając lub obiecując korzyści majątkowe ich opiekunom. W trakcie tego procederu ludzie traktowani są jak towar, przekazywani z rąk do rąk, zastraszani, dręczeni fizycznie i psychicznie. W wyniku wykorzystania często tracą zdrowie i poczucie własnej wartości, a trauma po takich wydarzeniach może towarzyszyć im przez resztę życia.
Co zatem powinno nas zaniepokoić?
Jeżeli w lokalnej społeczności pojawia się ktoś, kto proponuje pracę na czarno, wyjazd w atrakcyjne miejsce, atrakcyjną pracę wyłącznie dla kobiet, pracę, w której nie wymaga się kwalifikacji, znajomości języka, pokrycie wszystkich kosztów związanych z wyjazdem na poczet przyszłych zarobków. Natomiast po wyjeździe do pracy za granicą taka osoba przestaje w ogóle się kontaktować lub kontaktuje się, ale mówi bardzo krótko, rozmowy są często przerywane, nie chce podać adresu, telefonu. Ofiarą handlu ludźmi może paść każdy z nas, a także wszyscy, którzy planują wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego życia.
W 2016 roku w Polsce odnotowano 104 ofiary handlu ludźmi. Jest to przestępstwo, które stanowi poważne naruszenie praw człowieka, a także jego godności i wolności. Handel ludźmi jest w Polsce zagrożony karą od 3 do 15 lat więzienia.
Szukasz pracy? Zachowaj ostrożność i nie daj się wykorzystać, uważaj na przypadkowo poznane osoby.
Jesteś na imprezie? Nie przyjmuj drinków od nieznajomych, nie odstawiaj szklanki w przypadkowe miejsce.
Gdzie szukać pomocy?:
- KCIK: Krajowe Centrum Interwencyjno - Konsultacyjne ofiar handlu ludźmi. www.kcik.pl
- Policja
- Fundacja La Strada - wyspecjalizowane narzędzia profilaktyki handlu ludźmi, www.strada.org.pl
Przed wyjazdem do pracy możesz skorzystać z usług EURES-u (Europejskie Służby Zatrudnienia), które sa powołane w każdym powiatowym urzędzie pracy. Jego zadaniem jest bezpłatna pomoc osobom poszukującym pracy i pracodawcom w poruszaniu się na europejskim rynku pracy, www.eures.praca.gov.pl
Zachęcam do obejrzenia gazetki na ten temat w gablocie biblioteki na I piętrze.
W pokoju nauczycielskim przygotowałam materiały do wykorzystania na godzinę z wychowawcą.
Przeczytaj komiks "Nie jesteś na sprzedaż" - Historie Fabii, Ivo, Krzysztofa i Kuby pokazują jak łatwo można wpaść w pułapkę zastawioną przez handlarzy i znaleźć się w sytuacji zniewolenia i wykorzystania.

mgr Renata Marczuk