Proszę zapoznać się z treścią poniższych załączników:

  1. Procedura bezpieczeństwa w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku w okresie pandemii COVID-19
  2. Wytyczne do realizacji świadczeń pielęgniarskich w gabinecie pielęgniarki szkolnej w czasie epidemii koronawirusa
  3. Zarządzenie dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn zdarzeń i wypadków uczniowskich i pracowniczych
  4. Zarządzenie dotyczące zasad korzystania z szatni szkolnej
  5. Zasady pracy biblioteki szkolnej w czasie pandemii
  6. Zasady organizacji zajęć wychowania fizycznego zgodnie z procedurami bezpieczeństwa w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku w okresie pandemii COVID-19

Dyrektor mgr inż. Mirosław Sreberski