Proszę zapoznać się z treścią poniższych załączników:

  1. Procedura bezpieczeństwa w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku w okresie pandemii COVID-19
  2. Komunikat dyrektora dotyczący zasad bezpieczeństwa oraz określający miejsca, w których obowiazuje zakrywanie ust i nosa maseczką lub przyłbicą
  3. Wytyczne do realizacji świadczeń pielęgniarskich w gabinecie pielęgniarki szkolnej w czasie epidemii koronawirusa
  4. Schemat postępowania podczas podejrzenia wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
  5. Zarządzenie dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn zdarzeń i wypadków uczniowskich i pracowniczych
  6. Zarządzenie dotyczące zasad korzystania z szatni szkolnej
  7. Zasady pracy biblioteki szkolnej w czasie pandemii
  8. Zasady organizacji zajęć wychowania fizycznego zgodnie z procedurami bezpieczeństwa w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku w okresie pandemii COVID-19

Dyrektor mgr inż. Mirosław Sreberski