Po kliknięciu miniaturki wyświetla się pokaz zdjęć grupowych rocznika.


Absolwenci 2018


2018_iva.jpg
IVA Technikum Nr 12
wych.: mgr Krzysztof Finster
2018_ivb.jpg
IVB Technikum Nr 12
wych.: mgr Anna Rożek
2018_ivc.jpg
IVC Technikum Nr 12
wych.: mgr Michał Sosler
2018_3a.jpg
3a Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12
wych.: mgr Andrzej Bocer,
2 ostatnie miesiące II sem. 3a - mgr Michał Sosler
2018_3b.jpg
3b Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12
wych.: 1b, 2b - mgr Agata Rymkiewicz-Zaorska
3b - mgr Sławomir Bochniak
2018_3mb.jpg
3mb Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12
wych.: mgr Wiesława Brzuszkiewicz

Brak zdjęcia klasy 3em.


Absolwenci 2017


2017_iva.jpg
IVA Technikum Nr 12
wych.: mgr inż. Ewa Potulska
2017_ivb.jpg
IVB Technikum Nr 12
wych.: mgr Jarosław Reszka
2017_ivc.jpg
IVC Technikum Nr 12
wych.: mgr Katarzyna Domarecka
2017_3abl.jpg
3abl Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12
wych.: mgr Wiesław Kwiatkowski
2017_3zb.jpg
3zb Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12
wych.: mgr inż. Marek Bober
2017_3em.jpg
3em Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12
wych.: mgr Ewa Galuchowska-Karpus

Absolwenci 2016


2016_iva.jpg
IVA Technikum Nr 12
wych.: mgr Teresa Salamądry
2016_ivb.jpg
IVB Technikum Nr 12
wych.: mgr Jerzy Szurdak
2016_ivc.jpg
IVC Technikum Nr 12
wych.: mgr Andrzej Bocer

Absolwenci 2015


2015_iva.jpg
IVA Technikum Nr 12
wych.: mgr Marta Król
2015_ivb.jpg
IVB Technikum Nr 12
wych.: mgr Joanna Kowalska
2015_ivc.jpg
IVC Technikum Nr 12
wych.: mgr Renata Marczuk

Absolwenci 2014


2014_iva.jpg
IVA Technikum Nr 12
wych.: mgr Barbara Dembek-Bochniak
2014_ivb.jpg
IVB Technikum Nr 12
wych.: mgr Ewa Galuchowska-Karpus
2014_ivc.jpg
IVC Technikum Nr 12
wych.: mgr Anna Rożek

Absolwenci 2013


2013_iva.jpg
IVA Technikum Nr 12
wych.: mgr Wiesława Brzuszkiewicz
2013_ivb.jpg
IVB Technikum Nr 12
wych.: mgr Zofia Cisak
  2013_ivc.jpg
IVC Technikum Nr 12
wych.: mgr Sławomir Bochniak

Absolwenci 2010


  2010_iva.jpg
IVA Technikum Nr 12
wych.: mgr Iwona Jóźwicka
  2010_ivb.jpg
IVB Technikum Nr 12
wych.: mgr Wiesław Kwiatkowski
2010_ivc.jpg
IVC Technikum Nr 12
wych.: mgr Barbara Dembek-Bochniak


Absolwenci 2000


2000_iiiwc.jpg
IIIwc Technikum Samochodowe Dla Dorosłych
wych.: mgr Barbara Dembek-Bochniak

Absolwenci 2005


2005_vb.jpg
VB Technikum Samochodowe
wych.: mgr Barbara Dembek-Bochniak
otrzęsiny - zdjęcie z 2000 roku

Absolwenci 1999


1999_ivc.jpg
VC Technikum Samochodowe
wych.: mgr inż. Iwona Orłowska
górny rząd, od lewej:
Piotr Cebula, Bartosz Kupiec, Tomasz Borzym, Michał Małecki, Piotr Chyła, Bartosz Łasiński, Radosław Kryger, Mariusz Bulik
środek, od lewej:
Piotr Panek, Paweł Bączek, Michał Saliniewicz, Mariusz Majka, Bartosz Barylski, Jarosław Heksel, Adam Bobrowski, Bartłomiej Orzechowski
dolny rząd, od lewej:
Jacek Szamotulski, Artur Rosanowski, Pani Iwona Orłowska, Dawid Smulczyk, Paweł Przytarski, Dominik Frydrychowski, Krzysztof Irla, Sławomir Dziórawiec
  1999_3b.jpg
3b Zasadnicza Szkoła Samochodowa
wych.: klasa 1b mgr Barbara Dembek-Bochniak,
klasy 2b i 3b mgr Małgorzata Żywicka
(zdjęcie z 1997 roku)
  1999_iiiwc.jpg
IIIwc Technikum Samochodowe Dla Dorosłych
wych.: mgr Barbara Dembek-Bochniak

Absolwenci 1993


1993_iib.jpg
IIB Technikum Samochodowe
wych.: mgr Iwona Długońska-Stanisz
Serdecznie dziękujemy panu Jarosławowi Jakubowskiemu za zdjęcie uczniów klasy IIB Technikum Samochodowego na wycieczce do Krakowa w dniach 4-8 listopada 1989 roku. Opiekę nad młodzieżą sprawowała wychowawczyni mgr Iwona Długońska-Stanisz oraz mgr Teresa Salamądry. Pan Jarosław pełnił funkcje gospodarza klasy.

Absolwenci 1980


1980_vb_1.jpg1980_vb_2.jpg
VB Technikum Samochodowe
wycieczka do Warszawy - 13-16 kwietnia 1977, IIB wych.: mgr Stanisława Borkowska (uczyła historii)
Zdjęcie dzięki uprzejmości pana Andrzeja Modzelewskiego
Dolny rząd od lewej:
Druga: Elżbieta Pawlik, Maryla Sajko, Małgorzata Siejka, Anna Garstka, Małgorzata Kaluza, wychowawczyni mgr Stanisława Borkowska (uczyła historii), Danuta Szatkowska, Romuald Zakrzewski, Ewa Bernatowicz, Elżbieta Celmer, Jan Grzenkowicz, Mirosław Zawiołkowski, Bogdan Bosz
Środkowy od lewej:
Elżbieta Michalczyk, Hanna Formella, rodzic, Henryk Wielechowski, Janusz Treder, Piotr Szylin, Andrzej Modzelewski, Piotr Ziółkowski, Maciej Wiliński, Bogdan Rzeźniczak, Janusz Szuba, Danuta Browarczyk
Górny rząd od lewej:
Jarosław Szarek, Edward Wojnarowski, Jarosław Skoczek, Hieronim Skowroński, Antoni Chudziak, Lucjan Trela

Absolwenci 1974


1974.jpg
Technikum Samochodowe 3-letnie
Wych: mgr inż. Felicjan Zieliński
Zdjęcia dzięki uprzejmości nauczyciela ZSS mgr Ryszrada Dzitko.

Absolwenci 1966


1966.jpg
Technikum Samochodowe
Wych: mgr Jerzy Wójciak
Zdjęcia dzięki uprzejmości pana Andrzeja Bączka.
Przesyłam kilka zdjęć, które robiłem ja i kolega z klasy Wiesław Hałoń. Większość z nich była robiona w okresie przed samą maturą - na wale przed szkołą. Niezbyt ciekawie nasza szkoła wówczas wyglądała. Byliśmy pierwszym rocznikiem zdającym maturę w nowej szkole. Widać nas na jednym zdjęciu podczas matury (...). Dziewczyny na zdjęciach to pierwsze dziewczyny w naszej szkole. Jedno zdjęcie było robione przy grotach w Mechowie, to było w pierwszej klasie, nie mieliśmy jeszcze mundurów szkolnych. Kolejne zdjęcie, gdzie jest dyrektor Krzysztofowicz, było chyba robione na wycieczce do FSO w Warszawie (prawdopodobnie). Zakopany autobus to również zdjęcie z wycieczki szkolnej kilku roczników, ale i w tym przypadku ani ja, ani pan Hałoń nie jesteśmy w stanie określić miejsca.