Kadra kierownicza


DYREKTOR
mgr inż. Iwona Orłowska

WICEDYREKTORZY
ds. technikum: mgr Alina Barsowska-Sołobodowska
ds. szkoły branżowej: mgr Katarzyna Bartel
ds. kształcenia zawodowego: mgr Sławomir Bochniak

KIEROWNIK WARSZTATÓW SZKOLNYCH
mgr inż. Jacek Cichowlas

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
mgr Piotr Kopij

KIEROWNIK GOSPODARCZY
mgr Marzena Szczepińska