KALENDARIUM

1958

Zostaje utworzona samodzielna jednostka organizacyjna - Technikum Samochodowe w  Gdańsku. Nowa szkoła powstaje z połączenia założonych rok wcześniej w Technikum Gospodarki Komunalnej w Gdańsku trzech klas o specjalności eksploatacja i naprawa samochodów (dwóch młodzieżowych, jednej dla zdemobilizowanych oficerów Ludowego Wojska Polskiego) z Zasadniczą Szkołą Zawodową przy ul. Sobieskiego.

Dyrektorem zostaje mgr inż. Bolesław Krzysztofowicz.

1962

Powstają: Zasadnicza Szkoła Samochodowa, Technikum Samochodowego 5-letnie dla Pracujących (ostatni absolwenci w 1979), Technikum Samochodowe 3-letnie dla Pracujących.

1966

Technikum Samochodowe zostaje przeniesione do nowego budynku w Gdańsku przy ul.  Elbląskiej 54/64.

1967

Powstają warsztaty szkolne.

1968

Szkoła otrzymuje imię 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte.

Zostaje otwarty internat.

1971

Powstaje Technikum Samochodowe 3-letnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.

1972

Powstaje Policealne Studium Samochodowego (ostatni absolwenci w 1976) oraz Liceum Zawodowego nr 3 (ostatni absolwenci w 1984).

Istniejące szkoły zostają objęte zbiorczą nazwą Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Gdańsku.

1974

ZSZ nr 2 zmienia nazwę na Zespół Szkół Samochodowych imienia 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte.

1975

Powstaje Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących (ostatni absolwenci w 1986).

1978

Dyrektorem zostaje mgr Henryk Plata.

ZSS otrzymuje odznakę honorową „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, nadawaną za zasługi dla rozwoju oświatowego, kulturalnego i gospodarczego województwa.

1981

Zostaje otwarta strzelnica.

ZSS otrzymuje odznakę honorową „Za Zasługi dla Gdańska”, nadawaną za zasługi dla rozwoju oświatowego, kulturalnego i gospodarczego ziemi gdańskiej.

1984

Dyrektorem zostaje mgr Tadeusz Jóskowski.

1986

Dyrektorem zostaje mgr inż. Krzysztof Kubicki.

1991

Technikum Samochodowe dla Pracujących zmienia nazwę na Technikum Samochodowe dla Dorosłych.

1995

Pierwsza edycja Turnieju Wiedzy Samochodowej.

1998

Dyrektorem zostaje mgr inż. Anna Dybaczewska.

Powstaje Towarzystwo Przyjaciół Samochodówki.

I Zjazd Absolwentów.

ZSS otrzymuje odznakę honorową „Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”.

2000

Powstaje Liceum Zawodowe (ostatni absolwenci w 2004).

Towarzystwo Przyjaciół Samochodówki przekazuje szkole nowy sztandar.

2001

ZSS otrzymuje medal „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”.

ZSS wstępuje do Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych.

2002

Powstaje Liceum Profilowane (ostatni absolwenci w 2007), Technikum Samochodowe
4–letnie.

2005

Powstaje Technikum nr 12, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 12 i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 12 (ostatni absolwenci w 2010).

2006

Dyrektorem zostaje mgr inż. Mirosław Sreberski.

2007

ZSS rozpoczyna udział w programie Toyota Technical Education (T-TEP). W ZSS powstaje Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyoty. ZSS staje się szkołą patronacką Toyoty.

2011

Dzięki zaproszeniu do współpracy Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej, redakcji „Nowoczesnego Warsztatu” oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich, Turniej Wiedzy Samochodowej staje się Ogólnopolskim Turniejem Wiedzy Samochodowej, a finał po raz pierwszy odbywa się w Poznaniu na terenach MTP, podczas targów motoryzacyjnych.

2013

ZSS otrzymuje medal „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”.

2015

Powstaje Ośrodek Szkolenia Kierowców przy ZSS w Gdańsku dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B.

2017

Powstaje Branżowa Szkoła I stopnia nr 12.

W uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża ZSS otrzymuje Odznakę Honorową PCK IV Stopnia.

HYMN

hymn.png

Hymn szkoły
Opracowanie muzyczne oraz wykonanie: mgr inż. Lech Obara

Słowa: przy pomocy dyr. Bolesława Krzysztofowicza - uczeń Kazimierz Rynkowski.

 1. Z nas każdy gorące ma serce
  I każdy podejmie trud nowy.
  Wiadomo, los przecież nas złączył
  W zakon korbowodowy.
  Choć ludziom to dziwne się zdaje.
  Że czyste powietrze nam szkodzi,
  My bardziej kochamy spaliny,
  Które wdychamy co dzień.

Ref.
Bo nasza Samochodówka
Wciąż naprzód prowadzi nas.
Przy zgodnym rytmie silników
Upływa nauki czas.
Dobrze się uczyć chcemy
I dyplom zdobyć też,
Kochana Samochodówka,
Gdzie ona jest - ty wiesz.

 1. Bo życie jak piękna dziewczyna,
  Nie zawsze się lubi uśmiechać,
  Więc drogą najmniejszych oporów
  Trzeba przez nie przejechać.
  A ci, co do celu chcą kroczyć
  I czekać, co przyszłość pokaże,
  Niech skromnie opuszczą swe oczy,
  Gdy jadą samochodziarze.

Ref.
Bo nasza Samochodówka
Wciąż naprzód prowadzi nas.
Przy zgodnym rytmie silników
Upływa nauki czas.
Dobrze się uczyć chcemy
I dyplom zdobyć też,
Kochana Samochodówka,
Gdzie ona jest - ty wiesz.

pliki do pobrania