FUNKCJA LINIOWA

Nr lekcji Temat Prowadzący Link do filmu
1 Wykres funkcji liniowej. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa,matematyka-06042020-lekcja-2,47442005
2 Wykres funkcji liniowej. mgr Zbigniew Bahr https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa-nowa-podstawa-programowa,matematyka-lekcja-2-08042020,47519288
3 Własności funkcji liniowej. mgr Zbigniew Bahr https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa-nowa-podstawa-programowa,matematyka-17042020-lekcja-2,47508719
4 Równanie prostej na płaszczyźnie. mgr Zbigniew Bahr https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa-nowa-podstawa-programowa,matematyka-lekcja-2-20042020,47568804
5 Współczynnik kierunkowy prostej. mgr Zbigniew Bahr https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa-nowa-podstawa-programowa,matematyka-lekcja-2-22042020,47568976
6 Warunek prostopadłości prostych. mgr Zbigniew Bahr https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa-nowa-podstawa-programowa,matematyka-lekcja-2-24042020,47569110
7 Interpretacja geometryczna układu równań liniowych. mgr Zbigniew Bahr https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa-nowa-podstawa-programowa,matematyka-lekcja-2-27042020,47569147
8 Funkcja liniowa w zadaniach z parametrem. mgr Zbigniew Bahr https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa-nowa-podstawa-programowa,matematyka-lekcja-2-29042020,47569209
9 Funkcja liniowa na egzaminie maturalnym. mgr Zbigniew Bahr https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa-nowa-podstawa-programowa,matematyka-lekcja-2-04052020,47812520

FUNKCJA KWADRATOWA

Nr lekcji Temat Prowadzący Link do filmu
1 Wykres funkcji y=ax2. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa-nowa-podstawa-programowa,matematyka-06042020-lekcja-1,47395339
2 Wykres funkcji y=ax2 - ciąg dalszy. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa,matematyka-08042020-lekcja-2,47395519
3 Przesunięcie wykresu funkcji y=ax2 wzdłuż osi OY i OX. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa,matematyka-17042020-lekcja-2,47527214
4 Postać kanoniczna i postać ogólna funkcji kwadratowej. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa,matematyka-20042020-lekcja-2,47555329
5 Postać kanoniczna i postać ogólna funkcji kwadratowej - ciąg dalszy. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-22042020,47555346
6 Funkcja kwadratowa - utrwalenie wiadomości. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa,matematyka-24042020-lekcja-2,47555360
7 Równania kwadratowe. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa,matematyka-27042020-lekcja-2,47555406
8 Równania kwadratowe zupełne. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa,matematyka-29042020-lekcja-2,47555454
9 Równania kwadratowe zupełne - rozwiązywanie zadań. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-04052020,47791831
10 Równania kwadratowe niezupełne. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-06052020,47810496
11 Równania kwadratowe niezupełne - ciąg dalszy. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa,matematyka-08052020-lekcja-2,47810642
12 Rozwiązywanie równań kwadratowych niezupełnych - zadania. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-11052020,47810863
13 Graficzna metoda rozwiązywania równań kwadratowych. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-13052020,47810987
14 Szkicowanie parabol. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-15052020,47811078
15 Postać iloczynowa funkcji kwadratowej. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-18052020,47898997
16 Postać iloczynowa funkcji kwadratowej - ciąg dalszy. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-20052020,47899133
17 Postacie funkcji kwadratowej - podsumowanie. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-22052020,47899160
18 Postacie funkcji kwadratowej - rozwiązywanie zadań. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-25052020,47899210
19 Nierówności kwadratowe. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-27052020,47916420
20 Rozwiązywanie nierówności kwadratowych - zadania. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-29052020,47958058

FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE

Nr lekcji Temat Prowadzący Link do filmu
1 Funkcje trygonometryczne kąta ostrego. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-2-ponadpodstawowa,matematyka-06042020-lekcja-2,47395345
2 Funkcje trygonometryczne kątów: 30o, 45o i 60o. Odczytywanie wartości funkcji trygonometrycznych. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-2-ponadpodstawowa,matematyka-08042020-lekcja-2,47395561
3 Zastosowanie funkcji  trygonometrycznych do obliczania długości boków oraz miar kątów. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-2-ponadpodstawowa,matematyka-17042020-lekcja-2,47527216
4 Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-2-ponadpodstawowa,matematyka-20042020-lekcja-2,47555334
5 Związki między funkcjami trygonometrycznymi. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-2-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-22042020,47555205
6 Funkcje trygonometryczne - rozwiązywanie zadań. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-2-ponadpodstawowa,matematyka-24042020-lekcja-2,47555364
7 Funkcje trygonometryczne kąta wypukłego. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-2-ponadpodstawowa,matematyka-27042020-lekcja-2,47555410
8 Funkcje trygonometryczne kąta wypukłego - ciąg dalszy. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-2-ponadpodstawowa,matematyka-29042020-lekcja-2,47555458
9 Wzory redukcyjne kąta wypukłego. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-2-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-04052020,47791841
10 Funkcje trygonometryczne kąta wypukłego - rozwiązywanie zadań. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-2-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-06052020,47810507
11 Wykorzystanie trygonometrii do obliczania pól powierzchni figur płaskich. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-2-ponadpodstawowa,matematyka-08052020-lekcja-2,47810646
12 Współczynnik kierunkowy prostej. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-2-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-11052020,47810867
13 Trygonometria - podsumowanie. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-2-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-13052020,47810991
14 Trygonometria - rozwiązywanie zadań. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-2-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-15052020,47811082
15 Trygonometria - rozwiązywanie zadań. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-2-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-18052020,47899005

PLANIMETRIA

Nr lekcji Temat Prowadzący Link do filmu
1 Długość okręgu. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-2-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-20052020,47899137
2 Pole koła. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-2-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-22052020,47899125
3 Długość okręgu i pole koła – rozwiązywanie zadań. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-2-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-25052020,47899214
4 Kąt środkowy. Kąt wpisany. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-2-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-27052020,47916440?fbclid=IwAR2zV1BmK9omhoeR5h1XZIcPwUeLmlER3PYVXhXZ9qEVBLCJLxTHsvssnKM
5 Kąt środkowy, kąt wpisany – rozwiązywanie zadań. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-2-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-29052020,47958078
6 Miary kątów w trójkącie. mgr Zbigniew Bahr https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa-nowa-podstawa-programowa,matematyka-lekcja-2-06052020,47812641
7 Trójkąty przystające. mgr Zbigniew Bahr https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa-nowa-podstawa-programowa,matematyka-08052020-lekcja-2,47812688
8 Twierdzenie Talesa mgr Zbigniew Bahr https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa-nowa-podstawa-programowa,matematyka-lekcja-2-11052020,47834561
9 Wielokąty podobne. mgr Zbigniew Bahr https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa-nowa-podstawa-programowa,matematyka-13052020-lekcja-2,47878782
10 Trójkąty podobne. mgr Zbigniew Bahr https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa-nowa-podstawa-programowa,matematyka-lekcja-2-15052020,47878919
11 Pole wielokątów podobnych. mgr Zbigniew Bahr https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa-nowa-podstawa-programowa,matematyka-lekcja-2-18052020,47878955
12 Twierdzenie o dwusiecznej kata w trójkącie. mgr Zbigniew Bahr https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa-nowa-podstawa-programowa,matematyka-lekcja-2-20052020,47879031
13 Własność figur na egzaminie maturalnym. mgr Zbigniew Bahr https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-1-ponadpodstawowa-nowa-podstawa-programowa,matematyka-lekcja-2-22052020,47879123

POWTÓRZENIE PRZED MATURĄ

Nr lekcji Temat Prowadzący Link do filmu
1 Powtórzenie przed maturą – funkcja kwadratowa. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-3-ponadpodstawowa,matematyka-06042020-lekcja-2,47394737
2 Powtórzenie przed maturą – nierówności kwadratowe. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-3-ponadpodstawowa,matematyka-08042020-lekcja-2,47394814
3 Powtórzenie przed maturą – równania i nierówności. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-3-ponadpodstawowa,matematyka-17042020-lekcja-2,47508727
4 Powtórzenie przed maturą – równania i nierówności – ciąg dalszy. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-3-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-20042020,47568815
5 Powtórzenie przed maturą – obliczenia na liczbach rzeczywistych. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-3-ponadpodstawowa,-matematyka-lekcja-2-22042020,47568989
6 Powtórzenie przed maturą – działania na potęgach. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-3-ponadpodstawowa,matematyka-lekcja-2-24042020,47569119
7 Powtórzenie przed maturą – logarytmy. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-3-ponadpodstawowa,matematyka-27042020-lekcja-2,47569154
8 Powtórzenie przed maturą – logarytmy i potęgi. mgr Barbara Dembek-Bochniak https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-3-ponadpodstawowa,matematyka-29042020-lekcja-2,47569213

Lekcje dla szkół ponadpodstawowych to rozwinięcie projektu „Szkoła z TVP” realizowanego przez Telewizję Polską przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.