Polska Izba Motoryzacji od 1 września 2018 roku realizuje projekt "Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej" w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W styczniu 2019 Zespół Szkół Samochodowych rozpoczął współpracę z Polską Izbą Motoryzacji w obszarze realizacji celów projektu. Szkolny koordynator projektu mgr Sławomir Bochniak został powołany na koordynatora wojewódzkiego.

Wraz z końcem roku szkolnego 2019/2020 zakończył się pilotaż modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej. Grupa uczniów Technikum nr 12, nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz przedstawicieli pracodawców  wzięła udział w badaniu ankietowym.

Na podstawie wyników zebranych w naszej szkole oraz innych szkołach z województwa pomorskiego, które kształcą w zawodach branży motoryzacyjnej, koordynator wojewódzki przygotował szczegółową kilkudziesięciostronicową analizę, która została przekazana do Polskiej Izby Motoryzacyjnej.

mgr Barbara Dembek-Bochniak