23 stycznia zastępca kierownika warsztatów mgr Sławomir Bochniak wziął udział w spotkaniu informacyjnym dla przedstawicieli szkół biorących udział w pilotażu modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej w ramach projektu realizowanego przez Polską Izbę Motoryzacji „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej” POWR.02.15.00-IP.02-00-001/28. Podczas spotkania entuzjastyczni wykładowcy przybliżyli cele i działania projektu, który udoskonali organizację praktycznej nauki zawodu. W części roboczej dyskutowano między innymi o przyczynach braku współpracy szkół branżowych z pracodawcami w realizacji kształcenia dualnego.

mgr Sławomir Bochniak

Źródło zdjęć: https://www.facebook.com/POLSKA-IZBA-MOTORYZACJI-285052901518300/