Zgodnie z terminarzem CKE Od 21 czerwca 2021 r rozpoczynają się w ZSS egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Przypominam Wam o terminach etapu pisemnego oraz praktycznego:

 • 2021-06-21 09:00 Praktyczny - Dokumentacja AU.04 - świetlica;
 • 2021-06-21 13:00 Praktyczny - Dokumentacja MG.43 - sala gimnastyczna;
 • 2021-06-22 10:00 Pisemny - papierowy MG.18, MG.23 - sala gimnastyczna;
 • 2021-06-22 10:00 Pisemny - papierowy AU.04 - świetlica;
 • 2021-06-22 10:00 Pisemny - papierowy MG.17, MG.24 - sala 202;
 • 2021-06-22 12:00 Pisemny - papierowy MG.12 - sala 300;
 • 2021-06-22 12:00 Pisemny - papierowy MG.12 - sala 303;
 • 2021-06-22 12:00 Pisemny - papierowy MG.12, MG.44 - sala 312;
 • 2021-06-22 14:00 Pisemny - papierowy MG.43 - sala 202;
 • 2021-06-28 12:00 Praktyczny - Dokumentacja MG.44 - sala 105;

 • 2021-06-28 do 2021-07-01 Praktyczny - Wykonanie MG.18 - budynek warsztatów szkolnych - hala napraw pojazdów samochodowych;
 • 2021-06-29 Praktyczny - Wykonanie MG.23 - budynek warsztatów szkolnych - pracownia napraw motocykli;
 • 2021-06-30 Praktyczny - Wykonanie MG.17 - budynek warsztatów szkolnych - pracownia obróbki ręcznej;
 • 2021-07-05 do 2021-07-08 Praktyczny - Wykonanie MG.12 - budynek warsztatów szkolnych - hala napraw pojazdów samochodowych;
 • 2021-07-05 do 2021-07-06 Praktyczny - Wykonanie MG.24 - budynek warsztatów szkolnych - pracownia napraw nadwozi.

W razie wątpliwości dotyczących terminów i miejsc przeprowadzania egzaminów należy kontaktować się z mgr. Sławomirem Bochniakiem (gab. 47 w budynków warsztatów szkolnych).

Proszę o zapoznanie się z terminem, miejscem egzaminu, wykazem przyborów dla poszczególnych kwalifikacji (pliki poniżej) oraz komunikatem o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących zdających egzaminy w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku w związku z COVID 19.

Obowiązkowo zabierzcie dokument potwierdzający tożsamość (ze zdjęciem), który należy okazać wchodząc na egzamin.

Życzymy Wszystkim powodzenia i trzymamy kciuki!!!

mgr Sławomir Bochniak