Uprzejmie proszę uczniów, którzy będą zdawać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021, o wnikliwe zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku.

mgr Sławomir Bochniak