Rok szkolny 2019/2020

Technikum nr 12

(po szkole podstawowej)

1PA (technik pojazdów samochodowych) - mgr Katarzyna Domarecka

1PB (technik pojazdów samochodowych) - mgr Jerzy Szurdak

1PTM (technik mechanik) - mgr inż. Ewa Potulska

(po gimnazjum)

1GA (technik pojazdów samochodowych) - mgr Teresa Salamądry

1GB (technik pojazdów samochodowych) - mgr Edyta Zgiet-Mazur

1GTM (technik mechanik) - mgr inż. Irena Chojnacka

2ATS - mgr Wiesława Brzuszkiewicz

2BT - mgr Katarzyna Domarecka

3ATS - mgr inż. Marek Bober

3BTS+3ATM - mgr Ewa Galuchowska-Karpus

4ATS - mgr Barbara Dembek-Bochniak

4BTS - mgr Renata Marczuk

4ATM - mgr Ewa Magnucka


Branżowa Szkoła I stopnia nr 12

(po szkole podstawowej)

1Pm (mechanik pojazdów samochodowych - mgr Agata Rymkiewicz-Zaorska

1Pe (elektromechanik pojazdów samochodowych - mgr Marta Król

1Pkm (kierowca mechanik) - mgr Katarzyna Bartel

1Pmb (mechanik motocyklowy+blacharz samochodowy) - mgr Ewa Magnucka

(po gimnazjum)

1Gm (mechanik pojazdów samochodowych) - mgr Katarzyna Gumiela

1Ge (elektromechanik pojazdów samochodowych) - mgr Joanna Karczewska

1Gkm (kierowca mechanik) - mgr Joanna Kupper

1Gmb (mechanik motocyklowy+blacharz samochodowy) - mgr Dagmara Soćko

2amt - mgr Krzysztof Finster

2mbl - mgr Michał Sosler

2em - mgr Jarosław Rydzewski

2km - mgr Anna Rożek

3a+3b - mgr Wiesław Świąder

3ebl - mgr Wiesława Brzuszkiewicz

3km - mgr Jarosław Reszka