technik_poj_sam.jpgTECHNIKUM NR 12

Technik pojazdów samochodowych


Technik pojazdów samochodowych (311513) to kierunek związany z obsługą pojazdów samochodowych. Uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych oraz diagnostyki samochodowej. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe, ponieważ "motoryzacji nie da się zatrzymać". Technik pojazdów samochodowych jest zawodem z przyszłością ponieważ ma związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących.

PODSTAWA PROGRAMOWA

Podstawy programowe kształcenia w zawodach branży motoryzacyjnej (MOT) - projekt

Nauka trwa pięc lat.

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifkacje w zawodzie absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: technik pojazdów samochodowych.

Absolwent może zdawać egzamin maturalny.

Absolwent może kontynuować naukę w szkołach policealnych, w uczelniach wyższych.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

 • MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

lub (zależnie od wybranego oddziału klasowego)

 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. W zakresie kwalifikacji MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych:

 • przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
 • diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
 • wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

2. W zakresie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
 • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
 • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych;
 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych;

lub (zależnie od wybranego oddziału klasowego)

1. W zakresie kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:

 •  wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
 • diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych;

2. W zakresie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
 • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
 • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych;
 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

W ramach organizowanej przez szkołę praktycznej nauki zawodu, uczniowie:

 • odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych oraz w renomowanych warsztatach samochodowych i autoryzowanych serwisach obsługi w Trójmieście i na terenie powiatu gdańskiego;
 • w cyklu nauczania uczniowie odbywają 280 godzin praktyk zawodowych w renomowanych warsztatach samochodowych i autoryzowanych serwisach obsługi w Trójmieście i na terenie powiatu gdańskiego.

PRAWO JAZDY

W cyklu kształcenia uczniowie otrzymują teoretyczne i praktyczne przygotowanie, uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwent może pracować na przykład: w warsztacie samochodowym jako mechanik; samodzielnie prowadzić warsztat samochodowy lub stację diagnostyczną; pracować w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych; w sklepach lub hurtowniach motoryzacyjnych; salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi; stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych; w przedsiębiorstwach transportu samochodowego; w przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji; firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych; w stacjach paliw; w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów jako doradca serwisowy lub w innych zakładach zajmujących się naprawą, obsługą, sprzedażą dowolnych urządzeń mechanicznych; a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.