TECHNIKUM NR 12

Technik mechanik


technik_mech.jpg Technik mechanik (311504) organizuje i nadzoruje produkcję w zakładach przemysłowo-maszynowych. Zajmuje się montażem, naprawą i konserwacją maszyn i urządzeń; uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach; przygotowuje wraz z zespołem ludzi proces produkcji od strony technicznej nadzoruje w produkcji obsadę stanowiskową oraz dobór maszyn, ich eksploatowanie - remonty i naprawy.

Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Technicy mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Ze względu na wszechstronne przygotowanie ogólnotechniczne technik mechanik jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.


PODSTAWA PROGRAMOWA

Podstawy programowe kształcenia w zawodach branży motoryzacyjnej (MEC) - projekt

Nauka trwa pięć lat.

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifkacje w zawodzie absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: technik mechanik.

Absolwent może zdawać egzamin maturalny.

Absolwent może kontynuować naukę w szkołach policealnych, w uczelniach wyższych.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

 • MEC.03. Obsługa i montaż maszyn i urządzeń
 • MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie  w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany
do wykonywania  zadań zawodowych:

 1. w zakresie kwalifikacji MEC.03. Obsługa i montaż maszyn i urządzeń:
 • montowania maszyn i urządzeń;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń;
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
 1. w zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:
 • organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
 • nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

W ramach organizowanej przez szkołę praktycznej nauki zawodu uczniowie:

 • odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych oraz w renomowanych warsztatach samochodowych i mechanicznych w Trójmieście i na terenie powiatu gdańskiego;
 • w cyklu nauczania uczniowie odbywają 280 godzin praktyk zawodowych we wiodących zakładach branży mechaniczno-motoryzacyjnej w Gdańsku.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwent może pracować na przykład: w firmach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń; zakładach usługowo-naprawczych; samodzielnie prowadzić warsztat mechaniczny; w sklepach lub hurtowniach mechanicznych; instytucjach zajmujących się obrotem częściami mechanicznymi; stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych; w innych zakładach zajmujących się naprawą, obsługą, sprzedażą dowolnych urządzeń mechanicznych; a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna (np. w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach )

Wśród firm z Pomorza zatrudniających w tym zawodzie są:

 • Federal-Mogul Bimet SA - największy w Europie producent łożysk;
 • Eaton Automotive Components Sp. z o. o - największy w Europie producent sprężarek do wybranych modeli samochodów;
 • Rafineria Gdańska S.A. - największe przedsiębiorstwo na Pomorzu i druga pod względem przerobu rafineria w Polsce.