SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 12

Mechanik pojazdów samochodowych


mech.jpgMechanik pojazdów samochodowych (723103) wykonuje naprawy i konserwacje pojazdów jednośladowych, samochodów ciężarowych, samochodów osobowych, autokarów osobocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych produkowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Kształcący się w tym kierunku uczniowie będą specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

PODSTAWA PROGRAMOWA

Podstawy programowe kształcenia w zawodach branży motoryzacyjnej (MOT) - projekt

Nauka trwa trzy lata.

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifkacje w zawodzie absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: mechanik pojazdów samochodowych.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

  • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.05. obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:

  • wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
  • diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  • wykonywania napraw pojazdów samochodowych.

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

W ramach organizowanej przez szkołę praktycznej nauki zawodu, uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych oraz w renomowanych warsztatach samochodowych i autoryzowanych serwisach obsługi w Trójmieście i na terenie powiatu gdańskiego.

PRAWO JAZDY

W cyklu kształcenia uczniowie otrzymują teoretyczne i praktyczne przygotowanie, uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwent może pracować na przykład: w warsztacie samochodowym jako mechanik; samodzielnie prowadzić warsztat samochodowy lub stację diagnostyczną; pracować w fabrykach samochodów; w sklepach lub hurtowniach motoryzacyjnych; w stacjach paliw; w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów jako mechanik; w służbach technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych; w innych zakładach zajmujących się naprawą, obsługą, sprzedażą dowolnych urządzeń mechanicznych, a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.