SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 12

Mechanik motocyklowy


"mech_moto.jpg""Mechanik motocyklowy (723107) to zawód wprowadzony w roku szkolnym 2015/2016, atrakcyjny ze względu na brak kształcenia tego typu mechaników w poprzednich latach. Usługi w zakresie serwisu oraz napraw motocykli zaliczają się do prężnie rozwijającej się dziedziny gospodarczej. W obliczu rozrastającej się dynamicznie liczby motocykli i skuterów oraz powiększającej się liczby zakładów obsługujących tę grupę pojazdów, konieczne staje się zapewnienie wykwalifikowanych kadr do serwisowania, dokonywania przeglądów, konserwacji i napraw.

Mechanik pojazdów motocyklowych wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów jednośladowych (motocykli, motocykli z przyczepami, motorowerów i in.) oraz ich zespołów. Kontroluje stan technicznych zespołów i układów oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych, na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

Dynamiczny rozwój motoryzacji oraz nowych technologii, wprowadzanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, elektronicznych układów sterujących oraz dodatkowego wyposażenia motocykli powoduje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, obsługą oraz naprawą pojazdów motocyklowych. Na rynku pracy obserwuje się wzrost zapotrzebowania na mechaników pojazdó motocyklowych - specjalistów w zakresie diagnozowania, naprawy zespołów i podzespołów oraz układów elektrycznych i elektronicznych.

PODSTAWA PROGRAMOWA

Podstawy programowe kształcenia w zawodach branży motoryzacyjnej (MOT) - projekt

Nauka trwa trzy lata.

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifkacje w zawodzie absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: mechanik pojazdów motocyklowych.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

  • MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik motocyklowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.04. diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych:

  • diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych;
  • obsługiwania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych.

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

W ramach organizowanej przez szkołę praktycznej nauki zawodu, uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych oraz w renomowanych warsztatach pojazdów motocyklowych Trójmiasta.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwent może pracować na przykład: w zakładach związanych z naprawą, diagnostyką i serwisowaniem pojazdów motocyklowych jako mechanik; w przedsiębiorstwach produkcyjnych i naprawczych pojazdów motocyklowych; w salonach sprzedaży pojazdów motocyklowych i instytucjach zajmujących się obrotem częściami pojazdów motocyklowych; w przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe; w przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji; w przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów motocyklowych; samodzielnie prowadzić warsztat; pracować w sklepach lub hurtowniach motoryzacyjnych, w stacjach paliw; w innych zakładach zajmujących się naprawą, obsługą, sprzedażą dowolnych urządzeń mechanicznych, a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.