SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 12

Lakiernik samochodowy


lakiernk.jpg Lakiernik samochodowy (713203) to nowy zawód, bardzo poszukiwanego na rynku pracy, wprowadzany dopiero w roku szkolnym 2020/2021, atrakcyjny ze względu na brak kształcenia lakierników samochodowych w poprzednich latach.

Lakiernik samochodowy to zawód o charakterze usługowym. Podstawowe zadania: przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych, przygotowanie materiałów lakierniczych i lakierów, nanoszenie powłok lakierniczych, renowacja powłoki lakierowanej, kontrola jakości wykonanych powłok lakierniczych.

W celu realizacji tych zadań podejmuje się wykonania następujących czynności: przygotowuje powierzchnie z zastosowaniem odpowiednio dobranych narzędzi i przyrządów oraz środków, nakłada powłoki lakiernicze, stosując technologię wskazaną w dokumentacji, suszy naniesione powłoki zgodnie z technologią przewidzianą dla danego rodzaju powłoki oraz utrwala powłoki różnymi technikami. Wykonuje również zadania zawodowe związane z oczyszczaniem mechanicznym powierzchni, odrdzewianiem i odtłuszczaniem powierzchni, stosując odpowiednie metody i środki. Prowadzi również prace związane z wyrównywaniem powierzchni szpachlami i materiałami wypełniającymi, wygładzaniem powierzchni i prowadzeniem kolejnych etapów prac i czynności technologicznych niezbędnych w przygotowaniu powierzchni do lakierowania. Istotnym zadaniem w jego pracy jest zachowanie norm jakościowych oraz przestrzeganie procedur utrzymania jakości w procesie nakładania powłok lakierniczych.

 W zawodzie tym duże znaczenie mają uzdolnienia techniczne, dobry wzrok oraz sprawność rąk i palców.

Rozwój przemysłu motoryzacyjnego i towarzyszący zwiększonej liczbie samochodów przyrost wypadków przyczyniają się do zwiększonego zapotrzebowania na usługi lakiernictwa samochodowego. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych lakiernika samochodowego daje podstawy do wykonywania wielu zadań w zawodach pokrewnych. Dodatkowo uzyskując uprawnienia np. spawacza, blacharza i poszerzając w ten sposób swoje umiejętności zawodowe, zwiększa możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy.

PODSTAWA PROGRAMOWA

Projekt programu nauczania zawodu lakiernik samochodowy

Nauka trwa trzy lata.

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifkacje w zawodzie absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: lakiernik samochodowy.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

Szkoła przygotowuje ucznia do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie o transporcie drogowym.
Kształcenie w zakresie kwalifikacji wstępnej odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

  • MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lakiernik samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych:

  • przygotowywać powierzchnie z zastosowaniem odpowiednio dobranych narzędzi i przyrządów oraz środków,
  • nakładać powłoki lakiernicze, stosując technologię wskazaną w dokumentacji,
  • suszyć naniesione powłoki zgodnie z technologią przewidzianą dla danego rodzaju powłoki oraz utrwalać powłoki różnymi technikamioceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych.

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

W ramach organizowanej przez szkołę praktycznej nauki zawodu, uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych oraz w renomowanych warsztatach samochodowych i autoryzowanych serwisach obsługi w Trójmieście i na terenie powiatu gdańskiego.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwent może pracować na przykład: w warsztacie samochodowym jako lakiernik samochodowy; samodzielnie prowadzić warsztat lakierniczy; pracować w fabrykach samochodów; w sklepach lub hurtowniach motoryzacyjnych; w stacjach paliw; w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów jako lakiernik samochodowy; w firmach produkujących elementy lakiernicze; w służbach technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych; w innych zakładach zajmujących się naprawą, obsługą, sprzedażą dowolnych urządzeń mechanicznych, a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.