SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 12

Kierowca mechanik


kier_mech.jpg Kierowca mechanik (832201) to stosunkowo nowy zawód, bardzo poszukiwanego na rynku pracy, wprowadzany dopiero w roku szkolnym 2016/2017, atrakcyjny ze względu na brak kształcenia kierowców mechaników w poprzednich latach.

W Polsce potrzeba około 200 tys. kierowców kategorii C+E. Osoba decydująca się na kształcenie w tym zawodzie może w przyszłości liczyć na pracę jako wykwalifikowana kadra w przedsiębiorstwach transportowych. Obecnie zdobycie wszystkich potrzebnych uprawnień jest dla młodych osób utrudnione z powodu wysokich kosztów. Zdobycie zawodu kierowca mechanik jest gwarancją podjęcie dobrze płatnej pracy, jest szansą na sukces w życiu zawodowym.

Po skończeniu nauki uczeń będzie umiał: prowadzić pojazdy samochodowe, wykonywać prace związane z przewozem drogowym rzeczy, prowadzić dokumentacje dotyczące przewozów drogowych rzeczy, wykonywać prace związane z obsługą środków transportu drogowego, oceniać stan techniczny oraz naprawy środków transportu drogowego.

PODSTAWA PROGRAMOWA

Podstawy programowe kształcenia w zawodach branży transportu drogowego (TDR) - projekt

Nauka trwa trzy lata.

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifkacje w zawodzie absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: kierowca mechanik.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

Szkoła przygotowuje ucznia do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie o transporcie drogowym.
Kształcenie w zakresie kwalifikacji wstępnej odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

  • TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kierowca mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego:

  • przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej;
  • oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego;
  • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
  • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy.

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

W ramach organizowanej przez szkołę praktycznej nauki zawodu, uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych oraz w renomowanych firmach transportowych, warsztatach samochodowych i autoryzowanych serwisach obsługi w Trójmieście i na terenie powiatu gdańskiego.

PRAWO JAZDY

W cyklu kształcenia uczniowie otrzymują teoretyczne i praktyczne przygotowanie, uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwent może pracować na przykład: w firmach transportowych; prowadzić własną działalność gospodarczą jako kierowca mechanik; w warsztacie samochodowym jako mechanik; samodzielnie prowadzić warsztat samochodowy lub stację diagnostyczną; pracować w fabrykach samochodów; w sklepach lub hurtowniach motoryzacyjnych; w stacjach paliw; w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów jako mechanik; w służbach technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych; w innych zakładach zajmujących się naprawą, obsługą, sprzedażą dowolnych urządzeń mechanicznych, a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.