SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 12

Elektromechanik pojazdów samochodowych


elektromech.jpg Elektromechanik pojazdów samochodowych (741203) to osoba, która posiada podstawowe wiadomości z budowy i obsługi pojazdów, wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Sprawdza stan techniczny zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, wykonuje montaż i demontaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych w pojazdach samochodowych, przeprowadza konserwacje i przeglądy okresowe zespołów i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych, sprawdza stan techniczny, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych.

Wraz z rozwojem motoryzacji cały czas wzrasta zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu elektromechaniki pojazdów samochodowych.

PODSTAWA PROGRAMOWA

Podstawy programowe kształcenia w zawodach branży motoryzacyjnej (MOT) - projekt

Nauka trwa trzy lata.

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifkacje w zawodzie absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: elektromechanik pojazdów samochodowych.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

  • MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych:

  • przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
  • diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
  • wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

W ramach organizowanej przez szkołę praktycznej nauki zawodu, uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych oraz w renomowanych warsztatach samochodowych i autoryzowanych serwisach obsługi w Trójmieście i na terenie powiatu gdańskiego.

PRAWO JAZDY

W cyklu kształcenia uczniowie otrzymują teoretyczne i praktyczne przygotowanie, uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwent może pracować na przykład: w warsztacie samochodowym lub car-audio jako elektromechanik; samodzielnie prowadzić warsztat samochodowy; pracować w sklepach lub hurtowniach motoryzacyjnych; w stacjach paliw; w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów; w zakładach produkujących pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne (obwody i układy elektryczne oraz elektroniczne); w służbach technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych; w innych zakładach zajmujących się naprawą, obsługą, sprzedażą dowolnych urządzeń mechanicznych i elektrycznych, a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.