SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 12

Blacharz samochodowy


blacharz.jpgBlacharz samochodowy (721306) ocenia stan techniczny i stopień zużycia elementów nadwozi pojazdów samochodowych, ocenia stan techniczny i stopień zużycia elementów nadwozi pojazdów samochodowych, rozróżnia techniki kształtowania blach, wykonuje czynności związane z obróbką ręczną i maszynową elementów nadwozi pojazdów samochodowych, dobiera techniki oraz materiały, narzędzia, urządzenia i oprzyrządowanie do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych, przygotowuje nadwozia pojazdów samochodowych do naprawy, wykonuje czynności związane z naprawą nadwozi pojazdów samochodowych, wykonuje czynności związane z zabezpieczaniem antykorozyjnym nadwozi pojazdów samochodowych.

Rozwój przemysłu motoryzacyjnego i towarzyszący zwiększonej liczbie samochodów przyrost wypadków przyczyniają się do zwiększonego zapotrzebowania na usługi blacharstwa samochodowego. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych blacharza samochodowego daje podstawy do wykonywania wielu zadań w zawodach pokrewnych. Dodatkowo uzyskując uprawnienia np. spawacza i poszerzając w ten sposób swoje umiejętności zawodowe, zwiększa możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy.

PODSTAWA PROGRAMOWA

Podstawy programowe kształcenia w zawodach branży motoryzacyjnej (MOT) - projekt

Nauka trwa trzy lata.

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifkacje w zawodzie absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: blacharz samochodowy.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

  • MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych:

  • oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych;
  • naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych;
  • zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

W ramach organizowanej przez szkołę praktycznej nauki zawodu, uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych oraz w renomowanych warsztatach samochodowych i autoryzowanych serwisach obsługi w Trójmieście i na terenie powiatu gdańskiego.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwent może pracować na przykład: w warsztacie samochodowym jako blacharz; samodzielnie prowadzić warsztat blacharski; pracować w fabrykach samochodów; w sklepach lub hurtowniach motoryzacyjnych; w stacjach paliw; w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów jako blacharz; w firmach produkujących elementy blacharskie; w służbach technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych; w innych zakładach zajmujących się naprawą, obsługą, sprzedażą dowolnych urządzeń mechanicznych, a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.