ZWRÓĆ KSIĄŻKĘ DO BIBLIOTEKI!
Nauczyciele-bibliotekarze zwracają się z prośbą o zwrot wszystkich wypożyczonych w bibliotece szkolnej materiałów (książek, filmów, czasopism) w przeciągu bieżącego tygodnia 01.02 - 5.02.
Od 8 lutego zgodnie z Zarządzeniem dyrektora szkoły rozpocznie się skontrum (inwentaryzacja księgozbioru). W tym czasie zbiory powinny znajdować się na półkach.


Biblioteka jest otwarta według poniższego harmonogramu:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 15:00
Środa 8:00 - 14:50
czwartek 8:00 - 15:00
piątek 8:00 - 14:00Wszyscy uczniowie otrzymali mailowo informację o wypożyczonych pozycjach. Książki można oddawać bezpośrednio w bibliotece lub zostawić na portierni.

Liczymy na Waszą mobilizację.


Z życzeniami zdrowia Ewa Potulska i Renata Marczuk nauczyciele-bibliotekarze