Szczegóły w artykule
opublikowanym
na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

mgr Alina Barsowska-Sołobodowska