Respektując rekomendacje Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Wojewody Pomorskiego, związane z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem, zdecydowałem o zmianie terminu Dnia Otwartego w Zespole Szkół Samochodowych.

O nowym terminie Dnia Otwartego poinformujemy w oddzielnym komunikacie, po ustaniu zagrożenia, jak tylko zapadnie decyzja.

Dyrektor ZSS w Gdańsku
mgr inż. Mirosław Sreberski