Z dumą informujemy, że czlonek Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku Maciej Moritz jest kolejnym absolwentem naszej szkoły, który został wyrózniony odznaką „Zaslużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia.” Maciej jest absolwentem z 2016 roku i oddał już ponad 18 litrów krwi! Swoją przygodę z honornym krwiodawstwem rozpoczął w 2015 roku. Od tego czasu jest też aktywnym członkiem naszego przyszkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi oraz Polskiego Czerwonego Krzyża. Za swoją aktywną działalność został wyróżniony "Medalem 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża." Maciejowi serdecznie gratulujemy. Jesteśmy bardzo dumni.

mgr Sławomir Bochniak