Uroczyście informujemy, że członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku:

  • Pani Martyna Korpalska (z domu Ziarkowska) - absolwentka IVC Technikum nr 12 rocznik 2018, która honorowo oddała 5 400 ml krwi oraz
  • Pan Patryk Nowakowski - absolwent IVA Technikum nr 12 rocznik 2019, który honorowo oddał 6 300 ml krwi

w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny - bezinteresowne oddawanie krwi zostali uhonorowani tytułem "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia" oraz brązową odznaką honorową "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopni".

Gratulujemy Pani Martynie i Panu Patrykowi. Wyrażamy słowa uznania i szacunku, że w swoim dorosłym życiu, pełnym odpowiedzialnych zajęć i planów, pamiętają o potrzebujących, systematycznie oddając najcenniejszy dar, a przez to ratując zdrowie i życie ludzi. Taka empatyczna postawa zasługuje na największe zaszczyty!

Życzymy Pani Martynie i Panu Patrykowi dużo zdrowia, pomyślności we wszelkich sferach życia. Wyrażamy nadzieję na kolejne miłe spotkania w szkole!

Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy ZSSS w Gdańsku Sławomir Bochniak

P.S.

Tytuł "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia" oraz brązową odznaką honorowa  "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopni" przyznawana jest:

  1. kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
  2. mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składnik.

Posiadaczom tych wyróżnień przysługuje szereg przywilejów.

Więcej o przywilejach dla wszystkich krwiodawców oraz zasłużonych honorowych dawców krwi dowiecie się z artykułu: https://krwiodawcy.org/korzysci-z-hdk