Zapytanie ofertowe na usługę: szkolenie praktyczne w ramach kwalifikacji wstępnej dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 12 w zawodzie kierowca mechanik - w załączeniu.