Zapytanie ofertowe na usługę: kurs prawa jazdy kat. A2 dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 12 w zawodzie mechanik motocyklowy (723107) - w załączeniu.