Zapraszamy tegorocznych absolwentów Technikum nr 12, którzy zdając wszystkie przewidziane egzaminy w kwalifikacjach zawodowych, zdobyli tytuł technika. Dyplomy czekają na Was w sekretariacie szkoły. Gratulujemy!

Zastępca kierownika warsztatów mgr Sławomir Bochniak