Zapraszamy tegorocznych absolwentów Technikum nr 12, którzy zdając wszystkie przewidziane egzaminy zawodowe, zdobyli tytuł technika. Dyplomy czekają na Was w sekretariacie szkoły. Gratulujemy!

Wicedyrektor mgr Sławomir Bochniak