Na portalu zdającego
już są dostępne wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
które zdawaliście w tegorocznej sesji zimowej! Sprawdzajcie!

Zdałeś - gratulujemy!

Nie zdałeś - masz 7 dni na złożenie deklaracji o przystąpieniu do poprawkowego egzaminu w tegorocznej sesji letniej. Deklaracje należy składać u wicedyrektor mgr inż. Iwony orłowskiej lub zastępcy kierownika warsztatów mgr. Sławomira Bochniaka.

mgr Sławomir Bochniak