Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku udziela następującego wyjaśnienia
w związku z przekazanym zapytaniem:

a) Pytanie:
Dlaczego nie powołujecie się Państwo na 0% VAT?

b) Odpowiedź:
Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz.U. Nr 54 z 2004 r. poz. 535 z późn. zm., Dz. U Nr 90 z 2005 r. poz.756)
art. 83 ust, 1 pkt. 26 dla dostaw spzętu komputerowego dla placówek oświatowych stosuje się stawkę podatku w wysokości 0%, przy zachowaniu
warunków o których mowa w ust. 13-15. Placówka nasza spełnia ww. warunki.
W związku z powyższym prosimy o wycenę z 0% stawką VAT.

Powyższe wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Termin składania ofert tj. 18.11.2022 r. godz. 14.00 nie ulega zmianie.