2018_03_24.jpgTermin wycieczki: 24-28 września 2018.
Prosimy o wpłaty pozostałej kwoty w złotówkach oraz w euro do 10 września. Pieniążki można wpłacać u mgr Barbary Dembek-Bochniak (sala 101) lub mgr. Sławomira Bochniaka (sala 102).
Przypominam o konieczności posiadania dowodu osobistego (lub paszportu) oraz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)! O posiadaniu karty należy poinformować wyżej wymienione osoby.
Prosimy, aby uczestnicy byli grzeczni, co prawdopodobnie zagwarantuje dobrą pogodę w czasie wycieczki.

mgr Barbara Dembek-Bochniak, mgr Sławomir Bochniak