W naszej szkole został wdrożony opracowany przez mgr Barbarę Dembek-Bochniak program "Poprawa kompetencji cyfrowych nauczycieli i pracowników zatrudnionych w ZSS w Gdańsku", który obejmuje realizację cyklu szkoleń zgodnych z  kierunkami wyznaczonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowe do realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019: (2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów; 3. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z  zasobów dostępnych w sieci).

18 grudnia 2018 sześcioro nauczycieli wzięło udział w prowadzonych przez autorkę projektu pierwszych (z zaplanowanych pięciu) 3-godzinnych warsztatach - „Oszukać przeznaczenie”. Celem warsztatów było doskonalenie  umiejętności wykorzystania kilku aplikacji na raz (platforma GPE, wybrane programy z pakietu MS Office). Dzisiaj uczestnicy tamtych zajęć otrzymali z rąk prowadzącej oraz dyrektora certyfikaty ukończenia formy wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego. Kolejne szkolenie - "Kant Gigant" - odbędzie się jeszcze w styczniu. 

mgr Barbara Dembek-Bochniak