World Blood Donor Day is celebrated every year on June 14.

For 2021, the World Blood Donor Day slogan is:

“Give blood and keep the world beating!”

Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzony jest co roku 14 czerwca.

Na rok 2021 hasło Światowego Dnia Krwiodawcy brzmi:

„Oddaj krew i spraw, by świat tętnił!”.

Tegoroczne hasło ma na celu podniesienie świadomości, szczególnie w dobie pandemii, że każdy z potencjalnych dawców krwi może przyczynić się do tego, aby utrzymując dostawy krwi, zapewnić bezpieczeństwo "pulsowi świata". Oddając krew, możesz uratować komuś życie!

Składamy wyrazy uznania i szacunku wszystkim naszym uczniom, absolwentom i pracownikom,
którzy w tym roku szkolnym, w czasie pandemii,
oddając krew, wykazali godną podziwu postawę, bezinteresownie przekazując najcenniejszy dar - krew, która ratuje życie.
Pokazujecie, że we współczesnym skomercjalizowanym, zabieganym świecie
można pozostać wrażliwym na potrzeby innych osób.
Macie wielkie serce i potraficie się nim dzielić!

UWAGA!

Każdy uczeń, absolwent i pracownik Gdańskiej Samochodówki,
członek lub sympatyk Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy ZSS w Gdańsku,
który 14 lub 15 czerw
ca
2021 roku odda honorowo krew
(np. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, ul. Józefa Hoene-Wrońskiego 4) 
i do piątku 18 czerwca dostarczy zaświadczenie o donacji
do Prezesa KHDK PCK przy ZSS w Gdańsku Sławomira Bochniaka 
(zwykle w budynku warsztatów szkolnych, w gabinecie 47), 
otrzyma klubowy pendrive 
(do wyczerpania zapasów) lub niespodziankę.

Sekretarz KHDK PCK przy ZSS w Gdańsku Barbara Dembek-Bochniak