29 maja 2019 roku uczniowie 2km i 2ATS pod opieką Grzegorza Rynkiewicza i Jarosława Reszki wzięli udział w warsztatach w Pomorskim Stowarzyszeniu Przewoźników Drogowych w Gdyni. Współorganiztorem wizyty był Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku. W trakcie spotkania mieliśmy możliwość jazdy symulatorem prowadzenia pojazdu ciężarowego. Oglądaliśmy samochód ITD do kontroli pojazdów ciężarowych w warunkach drogowych. Dowiedzieliśmy się, jak ocenia się stan techniczny pojazdów, m.in. elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo i ochronę środowiska, a także jak wykorzystuje się do badania sprzęt pomiarowy, stanowisko diagnostyczne, jak waży się pojazdy za pomocą wag statycznych.  Odbyliśmy szkolenie z ratownictwa medycznego, w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej-RKO oraz z zakresu ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów samochodowych. Dowiedzieliśmy sie o chwycie Rauteka, desce ratowniczej i transporcie medycznym. Wzięliśmy udział w wykładzie i prezentacji multimedialnej na temat „Naruszenia w transporcie drogowym”, z której dowiedzieliśmy się o  powszechnych naruszeniach transportowych ujawnianych podczas kontroli drogowych wykonywanych przez Inspekcję Transportu Drogowego.

mgr Jarosław Reszka

Mateusz Jastrzebski z 2ATS