19 sierpnia 2021 roku w Zespole Szkół Samochodowych odbyła się wizyta Pani Prezydent Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz w ramach projektu GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW. Spotkanie nie było zapowiedziane i tym bardziej wzbudziło niekrytą satysfakcję wszystkich zaangażowanych w przygotowanie nowego roku szkolnego.

Pani Prezydent spotkała się z gronem nauczycielskim podczas przygotowań do zajęć, obejrzała potencjał jaki pedagodzy chcą wykorzystać do zachęcenia uczniów do edukacji zawodowej oraz rozmawiała o potrzebach, szansach i problemach z jakimi zmaga się edukacja zawodowa w Gdańsku. Szczególnie ważnym tematem rozmowy był powrót do zajęć w szkole po okresie pandemii w którym kontakt osobisty był ograniczony do minimum, znacząco wpływając na najważniejszą częścią edukacji w szkołach zawodowych, czyli zajęcia praktyczne.

Pani Prezydent oglądała rowniez pomoce naukowe, które otrzymała nasza szkoła w ramach modernizacji pracowni i warsztatów - nowoczesne stanowiska do badań systemów wtryskowych, podnośniki, narzędzia, motocykl, samochód do diagnostyki aut hybrydowych. Koszt przebudowy budynku oraz zakupu pomocy dydaktycznych wyniosły ok. 11,5 mln złotych.

Na koniec wizyty porozmawialiśmy z Panią Prezydent o szerzeniu wśród uczniów naszej szkoły świadomości ekologicznej i stosowania jej w praktycznej nauce zawodu.

Zdjęcia: Krzysztof Tyszkowski

mgr inż. Sławomir Wasiak