Ważny komunikat dla uczniów oraz absolwentów, którzy planują przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji lato 2020
Planowany kolejny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się w sesji czerwiec-lipiec 2020:
  • część pisemna - 23 czerwca 2020 r.,
  • część praktyczna - od 24 czerwca do 9 lipca 2020 r.,
  • część praktyczna (model d-dokumentacja)- 22 czerwca 2020 r.
Do egzaminu mogą przystąpić:
  • klasy 3a, 3b  - w kwalifikacji MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  • klasa 3km - w kwalifikacji AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego,
  • klasa 3ebl - grupa blacharz samochodowy - w kwalifikacji MG.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych, grupa elektromechanik pojazdów samochodowych - w kwalifikacji MG.12 Obsługa, diagnozowanie i oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
  • klasy 3ATS - w kwalifikacji MG.12 Obsługa, diagnozowanie i oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
  • klasa 3BTS - w kwalifikacji MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  • klasa 3ATM - w kwalifikacji MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
Uczniowie, którzy chcą przystąpić do powyższych egzaminów w  sesji lato 2020, zobowiązani są złożyć pisemną deklarację w terminie do 7 lutego 2020 r.
Do egzaminów w sesji lato 2020 mogą przystąpić również absolwenci i uczniowie obecnych klas czwartych, którzy są uprawnieni do zdawania egzaminu, ale nie podeszli do niego w poprzednich sesjach lub nie zdali egzaminu (albo jednej części) - w kwalifikacjach M.12, M.18, M.42, M.44, M.17, A.69, M.24, M.45. W przypadku tych kwalifikacji (podstawa programowa 2012) należy złożyć pisemną deklarację w terminie do 22 lutego 2020 r. osobiście do wicedyrektor mgr inż. Iwony Orłowskiej (uczniowie i absolwenci Technikum nr 12) lub do zastępcy kierownika warsztatów szkolnych mgr. Sławomira Bochniaka (absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia nr 12 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12).
W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu uczniów i absolwentów, którzy nie uzyskają pozytywnego wyniku w sesji zima 2020, termin złożenia deklaracji wydłużony jest do 27 marca 2020
mgr inż. Iwona Orłowska