W związku ze zmianą organizacji pracy szkoły w dniach od 23 do 28 września 2020 roku, uprzejmie prosimy Rodziców/Opiekunów o systematyczne zapoznawanie się z informacjami przesyłanymi przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli  przez moduł Wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku