Uczniowie 4ATS wzięli udział w warsztatach tematycznych FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy; ang. Fetal Alcohol Syndrome), prowadzonych przez ekspertki z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 6. Po krótkim wstępie każdy miał okazję do podjęcia własnej decyzji co do faktów i mitów związanych z piciem alkoholu w ciąży. Warsztaty zakończyła projekcja filmu o konsekwecjach picia w ciąży.

Mateusz Borkowicz, 4ATS Technikum nr 12