Ważny komunikat dla uczniów oraz absolwentów, którzy planują przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji zima 2023
15 września 2021 roku, mija termin składania deklaracji przez uczniów i absolwentów zamierzających w sesji zima 2023 roku przystąpić do egzaminów zawodowych.

Deklaracje, zgodnie z załączonym wzorem, należy złożyć u mgr. Sławomira Bochniaka.

Planowany kolejny egzamin zawodowy dla uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się w sesji zima 2023:
  • część pisemna - 10–14 stycznia 2023 roku,
  • część praktyczna - 9–21 stycznia 2023 roku.

Do egzaminu mogą przystąpić:

  • klas 4GA i 4GB - w kwalifikacji MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
  • klasa 4GTM - w kwalifikacji MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
Do egzaminów w sesji zima 2023 mogą przystąpić również absolwenci i uczniowie obecnych klas czwartych, którzy są uprawnieni do zdawania egzaminu, ale nie podeszli do niego w poprzedniej sesji lub nie zdali egzaminu (albo jednej części) - w kwalifikacjach MOT.01, MOT.02, MOT.04, MOT.05, MEC.03, TDR.01.
mgr Sławomir Bochniak