Uczniowie i absolwenci przystępujący w sesji letniej w 2022 roku do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie zobowiązani są do 7 lutego 2022 roku złożyć deklarację przystąpienia (zgodnie z ząłączonym wzorem):

  • uczniowie klas trzecich Technikum nr 12 - u mgr inż. Iwony Orłowskiej,
  • uczniowie klas trzecich Branżowej Szkoły I stopnia nr 12 u mgr. Sławomira Bochniaka.

mgr Sławomir Bochniak