Uczniowie i absolwenci zamierzający w sesji letniej w 2021 roku przystąpić do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie zobowiązani są do 7 lutego 2021 roku złożyć u mgr. Sławomira Bochniaka deklarację przystąpienia - zgodnie z załączonym wzorem.

mgr Sławomir Bochniak