Do 7 lutego 2021 roku należy złożyć ponownie deklarację - wariant A.

Deklarację należy złożyć do wicedyrektor mgr Aliny Barsowskiej-Sołobodowskiej.

Absolwenci, którzy w latach 2016-2020 nie uzyskali świadectwa dojrzałości, gdyż:

  • nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych w części ustnej lub
  • nie przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale zdali egzaminy z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej

mogą w 2021 roku uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do "brakujących" egzaminów. W tym celu powinni złożyć do dyrektora właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wniosek do 31 maja 2021 roku pod warunkiem, że nie zamierzają przystąpić do żadnych egzaminów.

mgr Alina Barsowska-Sołobodowska