5 grudnia 2022 roku poczet sztandarowy Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku uczestniczył w zorganizowanej przez Muzeum II Wojny Światowej, uroczystości pogrzebowej Mieczysława Jałowieckiego i jego żony Zofii Anieli z Romockich Jałowieckiej. Po Mszy św. kościele pw. św. Brygidy, kondukt żałobny wyruszył ulicami Gdańska w stronę cmentarza Srebrzysko, gdzie przy wojskowej asyście i salwie honorowej szczątki zostały złożone do grobu.

Mieczysław Jałowiecki to polski arystokrata, pierwszy delegat Rządu Polskiego w Gdańsku, dyplomata i patriota, aktywny orędownik sprawy polskiej w Gdańsku przed wybuchem II wojny światowej. W okresie międzywojennym wykupił na terenie Gdańska wiele niemieckich nieruchomości, w tym kilka na półwyspie Westerplatte, umożliwiającpowstanie Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Zmarł na emigracji.

Grób Mieczysława Jałowieckiego w Beckenham w Londynie został odnaleziony przez Tomasza Muskusa, polonijnego pasjonata historii. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przez kilka miesięcy zabiegało o sprowadzenie szczątków i organizację pochówku w Ojczyźnie. Zadanie publiczne współfinansowane zostało ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Osoby zainteresowane życiorysem Mieczysława Jałowieckiego zapraszamy do holu warsztatów szkolnych, gdzie na gazetce opublikowano plakat przybliżający postać naszego Wielkiego Patrioty.

wicedyrektor Sławomir Bochniak