Informacja o unieważnieniu
Unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia z dnia 03.02.2022 r. prowadzone
w celu organizacji i przeprowadzania kursu prawa jazdy kat. A2, C i kwalifikacji wstępnej
dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 12, z uwagi na to, że wartość całości zamówienia
przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

p.o. Dyrektora mgr Alina Barsowska-Sołobodowska